Профил на купувача

Закон за обществените поръчки в сила от 15.04.2016 г.

Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки в ЦСМП-Русе

Закон за обществените поръчки в сила от 01.10.2004 г.

Вътрешни правила за реда и организацията за възлагане на Профил на купувача в ЦСМП-Русе

Вътрешни правила за поддържане на раздел "Профил на купувача" в интернет страницата на ЦСМП-Русе

Обобщена информация по чл. 230 ал.1 т. 7 от ЗОП

Годишен план за провеждане на процедури по ЗОП


Хранене на дежурен персонал в ЦСМП-Русе през 2020 год. чрез периодична доставка на ваучери за храна

Доставка на горива за нуждите на ЦСМП - Русе за периода 01.02.2020 - 31.01.2022 г.

Доставка на медикаменти и медицински консумативи през 2019 год.

Хранене на дежурен персонал в ЦСМП-Русе през 2019 год. чрез периодична доставка на ваучери за храна

Доставка на резервни части през 2019 год.

Доставка на автомобилни горива по чл. 82 от ЗОП и СПОР-48/30.12.2016 г.

Доставка на медикаменти за 2018 год.

Доставка на медицински консумативи по заявка през 2018 год

Доставка на акумулатори, нови гуми и смазочни материали за нуждите на ЦСМП-Русе през 2016 - 2018 г.

Доставка на нови резервни части за нуждите на ЦСМП-Русе през 2016-2018 год.

Хранене на дежурен персонал в ЦСМП-Русе през 2016 - 2018 год. чрез периодична доставка на ваучери за храна

Публична покана 9035994

Публична покана 9035814

Публична покана 9035169

Публична покана 9035058

Публична покана 9033862

Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП-Русе през 2015-2017 год. по предварителни заявки.
Номер: 00114-2014-0003

Открита процедура за доставка на нови авточасти, акумулатори и автомобилни гуми /с включени демонтаж, монтаж, баланс, съхранение и унищожаване на негодните автомобилни гуми за сметка на изпълнителя/ за нуждите на ЦСМП-Русе през 2015 год.
Номер: 00114-2014-0002

Доставка на гориво-смазочни материали за нуждите на ЦСМП-Русе и филиалите през 2015-2017 год. чрез периодични зареждания в обектите на изпълнителя.
Номер: 00114-2014-0001