Обява за събиране на оферти 9095125

Избор на оператор за отпечатване, и доставка на ваучери за храна и тонизиращи напитки на персонала на ЦСМП -Русе, работещ на 12-часов работен ден при сумирано изчисляване на работното време през 2020г., за ползването им в ЦСМП –Русе и филиалите в гр. Русе, гр. Бяла, гр. Две могили, гр. Сливо Поле и гр. Ветово в съответствие с Наредба 11 от 21.12.2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки кьм нея.

Обявa за събиране на оферти

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка

Обществена поръчка 9095125

Образци на документи

Документация

Протокол

Решение

Договор

Информация за извършени плащания