Структура

Органиграма на ЦСМП-Русе

Филиали

ФСМП-Русе Обслужвани общини и селища от ФСМП-Русе - 770.2 кв. км
Община Русе гр. Русе, гр. Мартен, с. Ново село, с. Червена вода,
с. Хотанца, с. Просена, с. Долно Абланово, с. Николово,
с. Басарбово, с. Тетово
Община Иваново с. Иваново, с. Божичен, с. Кошов, с. Красен, с. Мечка,
с. Нисово, с. Пиргово, с. Щръклево

ФСМП-Бяла Обслужвани общини и селища  от ФСМП-Бяла - 682.2 кв. км
Община Бяла гр. Бяла, с. Бистренци, с. Лом Черковна, с. Босилковци,
с. Ботров, с. Дряновец, с. Копривец, с. Пейчиново,
с. Пет кладенци, с. Полско Косово, с. Стърмен
Община Борово гр. Борово, с. Брестовица, с. Волово
Община Ценово с. Ценово, с. Белцов, с. Беляново, с. Джулюница,
с. Долна Студена, с. Караманово, с. Кривина, с. Новград,
с. Пиперково

ФСМП-Сливо поле Обслужвани общини и селища от ФСМП-Сливо поле - 255.0 кв. км
Община Сливо поле гр. Сливо поле, с. Бабово, с. Борисово, с. Бръшлян,
с. Голямо Враново, с. Малко Враново, с. Кошарна,
с. Ряхово, с. Стамболово, с. Черешово, с. Юделник
Община Русе с. Сандрово

ФСМП-Две могили Обслужвани общини и селища от ФСМП-Две могили - 647.3 кв.км
Община Две могили гр. Две могили, с. Баниска, с. Батишница, с. Бъзовец,
с. Могилино, с. Каран Върбовка, с. Кацелово, с. Острица,
с. Пепелина, с. Помен, с. Чилнов, с. Широково
Община Иваново с. Кошов, с. Червен, с. Табачка, с. Тръстеник,
Община Борово с. Батин, с.Обретеник, с. Горно Абланово, с. Екзарх Йосиф

ФСМП-Ветово Обслужвани общини и селища от ФСМП-Ветово – 516.7 кв. км
Община Ветово гр. Ветово, с. Глоджево, с. Кривня, с. Писанец,
с. Смирненски, гр. Сеново
Община Русе с. Бъзън, с. Ястребово, с. Семерджиево, с. Тетово,
с. Ново село, с. Сваленик, с. Церовец, с. Костанденец