Контакти

ЦСМП-Русе

Адрес: Русе, жк "Дружба" 1
тел./факс: 082 860 104
e-mail: emerg_rs@abv.bg

Директор
д-р Иванка Маринова, тел./факс: 082 860 104

Главен счетоводител
Красимира Попова, тел. 082 834 309

Началник автотранспорт
инж. Величко Великов, тел./факс: 082 860 104