Дейност на ЦСМП-Русе

      ЦСМП - Русе извършва следните дейности за диагностика и лечение на спешни състояния:

  • Оказване на спешна медицинска помощ на внезапно заболели в дома или пострадали лица на местопроизшествието, намиращи се в състояние, пряко застрашаващо живота им, както и такива, при които не може да се прецени тежестта на състоянието;
  • Провеждане на необходимия обем спешни диагностични изследвания;
  • Провеждане на необходимите лечебни и специфични реанимационни дейности до настаняването на пациента в най-близкото лечебно заведение;
  • Осигуряване на клинично и инструментално наблюдение на пациента до хоспитализация;
  • Оказване на спешна медицинска помощ при бедствия, аварии, катастрофи и кризи;
  • Осигуряване на специализиран транспорт до най-близкото лечебно заведение за пациенти нуждаещи се от спешна медицинска помощ;
  • Осигуряване на транспорт за спешно болни с показания за транспорт от реанимационен екип от/между лечебни заведения;
  • Осигуряване на транспорт до специализирано лечебно заведение на лица с данни за остро настъпило психично разстройство, които представляват опасност за себе си и околните;
  • Извозване на труп, подлежащ на съдебно-медицинска експертиза, от мястото на произшествието до съответното заведение, в случай на инцидентно настъпила смърт на обществено место.

  • Практика в ЦСМП-Русе