Публична покана 9083926

Хранене на дежурен персонал в ЦСМП-Русе през 2019 год. чрез периодична доставка на ваучери за храна

Решение за откриване на процедура

Заповед

Обявa за обществена поръчка

Публична покана 9083926

Документация

Протоколи

Решение

Обявление

Договор

Информация за извършени плащания