Публична покана 9033862

Хранене на дежурен персонал в ЦСМП-Русе през 2015 год. чрез периодична доставка на ваучери за храна“

Публична покана 9033862

Документация

Протокол

Решение

Обявление