00114-2014-0003

Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП-Русе през 2015-2017 год. по предварителни заявки.

Решение

Обявление за обществена поръчка

Документация

Лекарствен списък

Протоколи

Решение

Обявление

Информация за сключен договор

Договор ОП-1

Гаранция за изпълнение ОП-1

Информация за плащане по ОП-1 през 2015 год.

Информация за плащане по ОП-1 през 2016 год.

Информация за плащане по ОП-1 през 2017 год.

Информация за изпълнението на договор

Освободена банкова гаранция МТИ ЕООД

Договор ОП-2

Гаранция за изпълнение ОП-2

Информация за плащане по ОП-2 през 2015 год.

Информация за плащане по ОП-2 през 2016 год.

Информация за плащане по ОП-2 през 2017 год.

Информация за изпълнението на договор

Освободена банкова гаранция "Софарма Трейдинг" АД


Въпроси и отговори

  • Искане за разяснение - "Софарма Трейдинг" АД
  • Отговор на искане за разяснение - "Софарма Трейдинг" АД