Публична покана 9047081

Хранене на дежурен персонал в ЦСМП-Русе през 2016 - 2018 год. чрез периодична доставка на ваучери за храна

Публична покана 9047081

Документация

Протокол

Решение

Обявление

Договор

Информация за плащане през 2016 год.

Информация за плащане през 2017 год.