Публична покана 9047081

Хранене на дежурен персонал в ЦСМП-Русе през 2016 - 2018 год. чрез периодична доставка на ваучери за храна

Публична покана 9047081

Документация

Протокол

Решение

Обявление

Договор

Информация за плащане през 2016 год.

Информация за плащане през 2017 год.

Информация за плащане през 2018 год.