Публична покана 9035169

Доставка на електро-медицинска апаратура и медицинско оборудване за санитарен автомобил за нуждите на ЦСМП-Русе

Публична покана 9035169

Документация

Протокол

Решение

Обявление 1

Обявление 2

Договор ОП-3, ОП-6, ОП-7

Договор ОП-1, ОП-4, ОП-5, ОП-9

Договор ОП-2, ОП-8

Информация за извършено плащане