00114-2014-0001

Доставка на гориво-смазочни материали за нуждите на ЦСМП-Русе и филиалите през 2015-2017 год. чрез периодични зареждания в обектите на изпълнителя.

Решение

Обявление за обществена поръчка

Документация

Протоколи

Решение за обявяване на класиране

Обявление

Информация за сключен договор

Договор ЕКО ЕАД

Договор ЕКО ЕАД приложения

Банкова гаранция ЕКО ЕАД

Информация за плащанията ЕКО ЕАД през 2015 год.

Информация за плащанията ЕКО ЕАД през 2016 год.

Информация за плащанията ЕКО ЕАД през 2017 год.

Предизвестие за прекратяване на Договор №822/2014 год.

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

Освободена банкова гаранция ЕКО ЕАД

Договор Петрол АД

Банкова гаранция ПЕТРОЛ АД

Информация за плащанията ПЕТРОЛ АД през 2015 год.

Информация за плащанията ПЕТРОЛ АД през 2016 год.

Информация за плащанията ПЕТРОЛ АД през 2017 год.

Предизвестие за прекратяване на Договор №24/2014 год.

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

Освободена банкова гаранция ПЕТРОЛ АД