Публична покана 9035994

Доставка на електро-медицинска апаратура и медицинско оборудване за санитарен автомобил за нуждите на ЦСМП-Русе

Публична покана 9035994

Документация

Протокол

Решение

Обявление

Покана

Договор ОП-1

Договор ОП-2

Информация за извършено плащане