00210-2016-0009

Доставка на дизелово гориво и безоловен бензин за нуждите на ЦСМП-Русе и филиалите чрез периодични картови зареждания в обектите на изпълнителя до срока на действие на Рамковото споразумение - 31.01.2019 г.

Съобщение за публикуване на предварително обявление на профил на купувача

Предварително обявление за обществена поръчка

Покана до изпълнителите

Разяснение към Поканата

Проект на Договор

Доклад

Решение

Обявление - Покана

Договор по рамково споразумение СПОР-48/30.12.2016 г.

Банкова гаранция

Обявление за възложена поръчка по рамково споразумение СПОР-48/30.12.2016

Информация за плащания през 2017 г. по рамково споразумение СПОР-48/30.12.2016

Информация за плащания през 2018 г. по рамково споразумение СПОР-48/30.12.2016

Информация за плащания през 2019 г. по рамково споразумение СПОР-48/30.12.2016

Информация за плащания през 2020 г. по рамково споразумение СПОР-48/30.12.2016

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по СПОР-48