Публична покана 9035814

Хранене на дежурен персонал в ЦСМП-Русе през 2015 год. чрез периодична доставка на ваучери за храна“

Публична покана 9035814

Документация

Протокол

Решение

Обявление

Покана

Договор

Опис процес

Декларация

Информация за плащанията по Договор №25/08.12.2014