Добре дошли на страницата на ЦСМП-Русе!

ЦСМП-Русе е създаден с ПМС 201/1994 год. С цел своевременно оказване на спешна медицинска помощ са разкрити 5 филиала за СМП (ФСМП) на територията на целия Русенски регион - по един ФСМП в гр. Русе, гр. Бяла, гр. Две могили, гр. Ветово и гр. Сливо поле. Броят и местонахождението на филиалите са определени в зависимост от броя на обслужваното население, гъстотата му и време за достигане до пациента максимум 28 минути в най-отдалеченото място от областта.

Област Русе има 77 населени места, разпределени в 8 общини, както следва:

 - Община Русе има 14 населени места - 2 града и 12 населени места с население 165 884 души. Най-отдалеченото селище в общината – село Тетово е на разстояние 33 км от гр. Русе. Средното разстояние между населените места е сравнително малко, като варира в широк диапазон от 8 км до 30 км.
 - Община Бяла е граница на две области (Търговище и В. Търново) и през територията й минават важни и натоварени пътища и комуникационни възли - първостепенните пътни артерии за София и южната ни граница, железопътната линия Русе-София. Община Бяла има 11 населени места с обща площ 352.03 кв. км и население 13 066 души. Най-отдалеченото селище Лом Черковна е на 29 км. от гр. Бяла.
 - Община Борово има 7 населени места с население 5 936 души и 252.23 кв. км площ. Най-отдалеченото населено място с. Батин е на 64 км от гр. Русе и на 62 км от гр. Бяла.
 - Община Ценово има 9 населени места с обща площ 285 кв. км. и население 5666 души. Най-отдалеченото населено място с. Кривина е на 24 км от гр. Свищов и на 33 км. от гр. Бяла.
 - Община Две могили има 12 населени места с обща площ 342.43 кв. км. и население 9 053 души. Най-отдалечените селища са с. Могилино (на 28 км) и с. Помен (на 28 км.).
 - Община Иваново има 13 населени места с население 9 211 души и 490.75 кв. км. площ. Най-отдалеченото селище от гр. Русе е с. Церовец с 96 души население и е на разстояние от гр. Русе на 45 км., от гр. Ветово на 28 км.
 - Община Сливо поле има 11 населени места с население 10 554 души и 276.82 кв. км. площ. Всички селища са разположени ветриловидно на около 15-16 км и са на разстояние от гр. Русе на 35 км.
 - Община Ветово има 7 населени места с население 12 210 души и 379.86 кв. км. площ. Най-отдалеченото селище от гр. Русе е гр. Сеново с 1 443 души население и е на разстояние от гр. Русе на 52 км., от гр. Ветово на 18 км, от гр. Разград на 25 км.